MAPA HISTORICKÝCH KROVŮ

Vstup do správy
Login:
Heslo:
| O PROJEKTU | SLOVNÍK | TYPOLOGIE | ODKAZY | VYHLEDÁVÁNÍ KROVŮ

Slovník terminologie konstrukcí krovů
CZ DE EN FR
Hambalek Kehlbalken Collar Faux-entrait
Hřeben (střechy) First (Dachfirst) Ridge Faîtage
Hřebenová vaznice Firstpfette Ridge Purlin Panne faîtiere
Krátče (do výměny) Stichbalken Embranchement
Krátče (volné) Sattelbalken Sole-piece (Hammer Beam) Blochet
Krokev Sparren (Common) Rafter Chevron-arbalétrier
Krov Dachwerk Roof Structure Charpente du toit
Krytina Dachdeckung Roofing Couverture
Ležatá stolice Liegender Stuhl Truncated Frame Ferme couchée
Ležatý sloupek Liegende Säule Truncated Principal Jambe-de-force
Ližina (vaznice) Rähm Plate Faîtage
Mezilehlá (příčná) vazba Zwischengespärre Intermediate truss Ferme secondaire
Námětek Aufschiebling Sprocket Coyau
Nároží Grat Hip Aretier
Nárožní krokev Gratsparre Hip Rafter Chevron d’aretier
Pásek Kopfband Upward Brace Lien
Patní sloupek Fußstrebe Ashlar Post Potelet
Patní vzpěra (pacholík) Sparrenknecht Ashlar Piece Jambette
Plná (příčná) vazba Binderspärre, Vollgespärre Main truss Ferme maîtresse
Pozednice Mauerlatte Wall-plate Sabliere
Prahový rošt Floor Frame Enrayure
Prázdná (jalová) vazba Leergespärre Barren truss Ferme plat
Příčná vazba Gespärre (Sparrenwerk) Truss Ferme transversal
Příčný pásek Band Soulace Aisselier
Rameno (průběžná vzpěra) Steigband Passing Brace Sous-arbalétrier
Rozpěra Spannriegel Cross Bar Entretoise
Sloupek (stojaté stolice) Stuhlsäule Crown-Post or Queen-Post Poinçon
Sloupek (vrcholový) Firstsäule King-Post Poinçon
Stolice (podélného vázání) Stuhl Frame Ferme longitudinal
Střecha Dach Roof Toit
Střešní lať Dachlatte Lath Latte de toiture
Úbočí Kehle Valley Noue
Úboční krokev Kehlsparre Jack Rafter Chevron de noue
Valbová krokev Walmsparre Hip End Rafter Chevron de croupe
Vaznice Pfette Purlin Panne
Vazný trám Binderbalken Tie Beam Entrait
Věšák Hängesäule Pendant Poinçon pendant
Vikýř Gaube Dormer Lucarne
Výměna Wechsel Chevetre
Vzpěra Strebe Brace Contrefiche
Zápora Fußband Downward Brace Lien (de poinçon)
Zavětrování Windverband Windbracing Contreventement